Pozwolenie na użytkowanie

Budynek uzyskał decyzję o Pozwoleniu na użytkowanie.

Decyzję można pobrać tutaj